Marketing

Urban Yoga

Artisti, arkitekti, balerini dhe profesori i yoga, Anja Humljan mendoi të realizonte projektin Urban Yoga për një qëllim të caktuar : të ftojë sa më shumë njerë...