Werklig është një agjenci e pavarur dizajni e themeluar në vitin 2008.  E vendosur në Helsinki, zyra bashkëpunon me më shumë se 50 klientë në Finlandë dhe ndërkombëtarisht. Projekti i tyre i fundit ishte pregatitja e fushatës së re 2017 për kompaninë e ëmbëlsirave Suomen Jäätelö. Si rezultat, dizajni final ofroi një tipar të veçantë në logo, paketim, ngjyra, mesazhe të qarta për klientët etj. Përshtypja e parë që të jepet është ajo e një produkti cilësor dhe aspak zhgënjyes. Ja një vështrim i detajuar i cili do t’ iu bëjë edhe ju të mëndoni të njejtën gjë!

Të gjitha imazhet kortezi e, Werklig